LESS ACCIDENTS, MORE PROFITS

Via DRIVITY wordt hardware en software ter beschikking gesteld waarmee ondernemingen met een gevarieerd intern wagenpark de kosten van hun rollend materieel kunnen optimaliseren en het rijgedrag van hun chauffeurs verbeteren. De hard- en software is specifiek ontwikkeld voor leidinggevenden die deze interne transportmiddelen en/of chauffeurs moeten opvolgen. Wij begeleiden het optimalisatieproject van A tot Z of kunnen u begeleiden bij de opzet van uw verbeteringsproject.
 
  HUMAN & FINANCIAL PROFITS
Terwijl dat klassieke opleidingen vooral op kennis en kunde focussen biedt Drivity een totaalaanpak van de bredere problematiek omtrent efficiency, kwaliteit en veiligheid van interne transportmiddelen.

Daarvoor doet Drivity beroep op de allerlaatste technologieën maar daarnaast worden ook de standpunten, historiek, ervaring en kennis van alle stakeholders mee in een algemeen platform opgenomen.

Drivity creëert ruimte voor objectieve samenwerking tussen de verschillende partijen met als doel de tevredenheid van alle stakeholders.


 

DUURZAME RESULTATEN VOOR ALLE STAKEHOLDERS

Management

Overhead kosten naar beneden brengen : 
 • minder ongevallen – verhoogde productiviteit (verbeterde motivatie, verhoogde aanwezigheid, grotere tevredenheid)
 • minder slijtage en beschadigd materiaal – verlaging “total cost of ownership”
 • efficientere inzetbaarheid van mensen en materiaal (minder voertuigen voor hetzelfde aantal mensen)
Management by objectives / KPIs / objectivering van kosten (duidelijkere, efficiëntere implementering van strategie) > Duidelijk zicht op kosten, targets, problemen...

Verbeterde communicatie met chauffeurs.
 

Preventieadviseurs

 • Voldoen aan de wetgeving
 • Meer veiligheid door ongevallen te voorkomen
 • Objectiever advies geven over rijstijl van chauffeurs
 • Bevoegdheidsverklaring via startonderbreking
 • Betere communicatie met chauffeurs

Chauffeurs

 • Continuë opleiding voor werknemers met certificaten (meerwaarde op CV)
 • Objectiveren van verbetermaatregelen (bv. de vloer herstellen, goten overkoepelen...)
 • Objectief zicht op verbetermogelijkheden veiligheid intern transport
 • Verhoogde tevredenheid (objectievere analyse van rijgedrag en functionering, aangepaste opleiding)

Technische dienst

 • minder slijtage en beschadigd materiaal, minder kapotte infrastructuur
 • Proactief/preventief onderhoud (ipv herstelling)
 • Minder herstellingskosten
 • Verbeterde communicatie met chauffeurs

HR-diensten

 • Training by objectives/Persoonlijk Opleidingsplan
 • Objectieve functionering chauffeurs
 • Opleidingsplicht volgens welzijnswet
 • Overzicht polyvalentie medewerkers 
 • Betere communicatie met chauffeurs