SCIENTIFIC INTERNAL TRANSPORT COACHING


DRIVITY is een innoverend concept om kosten, kwaliteit en veiligheid van interne transport- middelen effectief te verbeteren.

Total cost of ownership, ongevallen, veiligheid, slijtage en schade zijn dé aandachtspunten in de begeleiding van bestuurders van interne transport.

 
Terwijl klassieke opleidingen vooral werken op kennis en op kunde, biedt DRIVITY een unieke combinatie van hardware, software en coaching om het rijgedrag van chauffeurs te analyseren en op maat (aangepaste) opleiding te geven.
 
 • De “drivity” hardwaremodule op het interne transportmiddel (vb. heftruck) genereert objectieve rijstijlindicatoren. 
 • De “drivity” softwaremodule analyseert de rijstijl van de chauffeur en brengt het gebruik van het toestel in kaart 
 • Via een bijhorende coaching zal de coach de chauffeur naar een efficiënter, veiliger, ecologischer en kostenbesparend niveau tillen. 
 

Innovatieve oplossingen

Drivity zorgt dat uw bedrijfsinterne vloot beter rendeert. Dat doen we door innovatieve en betaalbare oplossingen te ontwikkelen die het efficiënte gebruik van interne transportmiddelen verbeteren en de veiligheid op uw werven en bedrijfsterreinen verhogen.

De mens staat centraal, maar we houden in onze aanpak evengoed rekening met productievereisten en dienstverlening. Dat maakt onze oplossing anders dan andere.
         
METING   ANALYSE   BIJSTURING & OPVOLGING

We meten wat er aanwezig is op vlak van kennis, kunde en attitude. We brengen in kaart hoe uw interne vloot gebruikt wordt: 

 • Wie maakt er gebruik van?
 • Wat zijn de rijtijden en -stilstanden? – Worden er draaibewegingen buiten tolerantie gemaakt? (kantelgevaar)
 • Worden er voor- of achterwaartse rijbewegingen buiten tolerantie gemaakt? (botsingen)
 • Hoe ecovriendelijk wordt er gereden? (snel optrekken, bruusk remmen, enz.)
 • Hoe defensief wordt er gereden?
 

We analyseren wat we opmeten.
We brengen alle meetbare parameters in kaart: 

 • Wie precies maakt wanneer en hoe vaak gebruik van welk intern voertuig?
 • Wat zijn de rijtijden en -stilstanden? – Hoeveel lichte en zware aanrijdingen zijn er? 
 • Hoeveel (bruuske) remmanoeuvres worden er uitgevoerd?
 • Hoeveel keer wordt niet ecologisch rijgedrag vastgesteld? 

We vatten alles samen en gieten dit in werkbare overzichten en grafieken. Het voordeel van deze aanpak? Geen subjectieve waarnemingen, maar objectieve gegevens, die we aan mensen individueel of in team voorleggen en op basis waarvan de onderneming een verbeteringstraject kan opstellen.

 

Bijsturing kan dankzij de hard- en software op groepsniveau of op individueel niveau. Afhankelijk van uw behoeften worden individuele of teamdoelstellingen voorop gesteld. 

Uw medewerkers worden individueel of in team opgevolgd via de hard- en software. Alleen op die manier is een blijvend resultaat gegarandeerd. 


MAAK EEN AFSPRAAK