FAQ

Is er een wettelijke basis voor Drivity-rijgedragsmodules?

Onze rijgedragsmodules helpen u te voldoen aan ten minste volgende aspecten van de welzijnswet.

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het gebruik van mobiele arbeidsmiddelen (B.S. 4.6.1999)

Art. 13.- Mobiele arbeidsmiddelen met eigen aandrijving waarvan de verplaatsing risico’s voor de werknemers kan opleveren, moeten aan de volgende voorwaarden voldoen : uitgerust zijn met middelen om te vermijden dat zij door onbevoegden in werking kunnen worden gesteld.


Onze modules zijn standaard uitgerust met een startonderbreking.  U kan deze activeren zodat de chauffeur enkel kan starten nadat hij/zij zich heeft ingelogd door middel van een eigen Ibutton sleutel.

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het gebruik van mobiele arbeidsmiddelen (B.S. 4.6.1999)

Art. 14.- De werkgever treft de nodige maatregelen opdat de mobiele arbeidsmiddelen worden gebruikt in overeenstemming met volgende specifieke bepalingen:


Mobiele arbeidsmiddelen met eigen aandrijving mogen alleen worden bestuurd door werknemers die een adequate opleiding voor het veilig besturen van deze arbeidsmiddelen hebben gekregen.

Onze rijgedragsmodules brengen de opleiding (vóór en na) meetbaar in kaart.  Hiermee kan u aantonen dat de opleiding adequaat is.

Chauffeurs die geen adequate opleiding hebben gekregen of een heropfrissingsopleiding nodig hebben, kunnen via de startonderbreking een voorlopig startverbod (onderbreking bevoegdheidsverklaring) opgelegd krijgen.

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S. 31.3.1998)

Art. 13.– De leden van de hiërarchische lijn voeren elk binnen hun bevoegdheid en op hun niveau het beleid van de werkgever met betrekking tot het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk uit. Hiertoe hebben zij inzonderheid de volgende taken:

7° Zich ervan vergewissen dat de werknemers de inlichtingen die zij gekregen hebben in toepassing van de wetgeving inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk goed begrijpen en in praktijk brengen.


Via onze rijgedragsmodules voldoet de leidinggevende aan bovenstaand punt.  Zo ziet hij meteen welke chauffeur er een correcte rijstijl op nahoudt en welke chauffeur dient gecoacht te worden.


 

Waarom zouden we een Drivity-module of -monitoringtool plaatsen?

Naar aanleiding van een LinkedIn-discussie ging Logistiek half 2012 aan de slag met een aantal vragen omtrent veiligheid in het magazijn. De conclusies werden gepubliceerd in de “Logistiek Special” van oktober 2012.
Op de vraag wat bovenaan de veiligheidsagenda staat kwam volgende prioriteitenlijst naar boven:
  • Continue monitoren (79,9%)
  • Doorlopend trainen (77,3%)
  • Keuren arbeidsmiddelen (77,0%)
  • Goed voorbeeld geven (77,0%)
  • Nieuwe maatregelen (75,5%)
Het Drivity-coaching™ concept lost punten 1 tot en met 3 in.


 

Moeten de chauffeurs op de hoogte gebracht worden van de geïnstalleerde module?

Ja, in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer is dit verplicht. De principes van transparantie, finaliteit en proportionaliteit zijn essentiële onderdelen die mede de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers waarborgen.

Drivity zorgt voor een correcte opzet en informatieoverdracht bij de start van het gebruik van onze modules. 

Kan de hardware op verschillende merken van heftrucks geïnstalleerd worden?

De hardware is zo opgebouwd dat deze niet merkgebonden is.  De modules van Drivity zijn daardoor compatibel met elk type heftruck, reachtruck, elektrische transpallet of elk ander intern transportmiddel. 

Hoelang duurt de installatie van de hardwaremodules?

De hardwaremodules zijn modulair opgebouwd.  Module 1 werkt op batterijen en heeft enkel een horizontale of verticale bevestiging nodig.  Dit kan voor een eventuele testing zelfs met dubbelzijdige kleefband. 

Kunnen we een demoversie van de hardware en software bekijken?

Het is mogelijk om via een testparcours met een telegeleide heftruck zowel de hardware als softwaremogelijkheden te simuleren. Daarnaast is het mogelijk om op één dag zonder enige interventie op uw interne transportmiddel module 1 te testen en de softwareanalyse van de gegenereerde data te bekijken. 

Hoe werkt het concept?

  1. De Drivity-coaching™ modules worden op uw bedrijfsinterne voertuigen (heftrucks, reachtrucks, verreikers, bulldozers, enz.) geïnstalleerd.
  2. Medewerkers krijgen een introductie over hoe het toestel werkt en hoe het te gebruiken.
  3. De hardwaremodule begint de activiteiten van chauffeur en voertuig te registreren.
  4. De resultaten worden met onze software geanalyseerd en besproken met de opdrachtgever.
  5. De doelstellingen (in teamverband of individueel) worden vastgelegd.